دسته: شورای شهر تهران

بازدید محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بهمراه علی نوذرپور...

ادامه مطلب

بازدید محسن هاشمی رفسنجانی ریاست محترم شورا، محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل، افشین...

ادامه مطلب
Loading