صد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع بحث و بررسی در خصوص “طرح زیرگذر تجریش” برگزار گردید.