بازدید محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بهمراه علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ از کارگاه مترو خط ۱۰ و مسیر های ویژه ی دوچرخه در حال احداث سطح منطقه و ارزیابی عملکرد ۳ساله معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه۲۲