در صد و پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل به بررسی موضوعات ذیل پرداخته شد:

بررسی “طرح هوشمند سازی یارانه های شهرداری تهران”
بررسی طرح “الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ میلادی”
بررسی لایحه” برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه”