یکصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با دعوت از شهردار تهران پیروز حناچی و دستور جلسات ذیل برگزار گردید:

ارائه گزارش از نحوه عملکرد شهرداری تهران در تکمیل و بهره برداری خط مترو فرودگاه امام خمینی حدفاصل ایستگاه شاهد تا شهر پرند
بررسی رفع معارضین مربوط به پروژه شهید بروجردی و برنامه زمانبندی تکمیل و بهره برداری پروژه