صد و چهل و هفتمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با حضور محمد علیخانی رییس کمیسیون، شهربانو امانی عضو کمیسیون، الهام فخاری رییس شورای استان تهران و صفا صبوری معاونت فنی و عمرانی شهرداری برگزار گردید.
در این جلسه به موضوعات ذیل پرداخته شد:

*ارائه گزارش شرکت خاکریز آب از وضعیت پیشرفت پروژه های طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران
*بررسی نحوه تفکیک وظایف جهت اجرای شبکه مدیریت آبهای سطحی و مجاری کنترل سیلاب بین شهرداری و استانداری در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران