صد و سی و نهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:

بررسی لایحه “تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران”
بررسی “طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه های ساختمانی”