صد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با دستور جلسه “بررسی لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۳۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی شهرداری تهران” برگزار گردید.