کار نیفتد دست آنها که از ساعات اولیه دریافت خبر شهادت حاج قاسم، با شروع تندترین تنش‌های سیاسی حتی خیانت برخی از سران کشور و لو دادن اطلاعات حاج قاسم توسط مسئولان کشور را عامل شهادت سردار دل‌ها اعلام کردند.