صد و بیست و یکمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:

۱. بررسی گزارش لایحه تعیین ضوابط کنترل آلاینده هوا در پایانه های اتوبوسرانی و ترمینال ها
۲. معرفی نماینده جهت هیئت انضباطی موضوع دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور
۳. بررسی گزارش ارسالی از معاونت فنی و عمرانی در خصوص احداث زیر گذر رسالت حدفاصل خیابان قنبرزاده تا بزرگراه شهید مدرس