بازدید محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل از پروژه های در آستانه افتتاح پل چمران_ولنجک و تعریض خیابان فضل الله در منطقه یک تهران.
%۹۰ عملیات عمرانی این پل و ۱۰۰% عملیات تعریض خیابان فضل الله در دوره شورای پنجم صورت گرفته است.

همچنین جلسه شورای مدیران منطقه یک شهرداری تهران با حضور محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ارایه گزارش طرح های ترافیکی و توسعه حمل و نقل عمومی در این منطقه برگزار شد.

در انتها رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل از پروژه تعطیل شده ۳۵ متری و پل شهید افتخاری در منطقه یک ” مسیر ۱۸۰۰ متری اتصال دارآباد در شمال تهران به بزرگراه امام علی (ع)” و ادامه بزرگراه ارتش به لشگرک به طول ۸۰۰ متر بازدید کرد و قرار شد هر دو پروژه تا پایان سال ۹۸ رفع معارض و به اتمام برسد.