نود و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با حضور معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ترمینال شرق برگزار گردید.