محمدعلیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در رابطه با موضوع واگذاری فضای تبلیغاتی مترو تهران به سازمان زیباسازی شهرداری، اظهار داشت: در دوره قبل شورای شهر مصوبه‌ای به تصویب رسیده بود که براساس آن فضای تبلیغاتی مترو تهران، به سازمان زیباسازی شهرداری واگذار شد.

علیخانی با بیان اینکه این مصوبه در راستای متمرکز شدن فضا‌های تبلیغاتی شهر تهران زیر نظر سازمان زیباسازی شهرداری به تصویب رسیده بود، گفت: باید دید علت اصلی تصویب این مصوبه چه بوده است، شاید در آن زمان مدیریت تبلیغات در متروی تهران به درستی انجام نمی‌شده است.

وی در ادامه گفت: همین فضای تبلیغاتی مترو تهران که امروز بر سر آن کشاکش است، سال‌ها در دست شرکت بهره برداری مترو بوده است، اما اینکه چرا مدیران مترو در آن سال‌ها نتوانسته بودند درآمدزایی خوبی از این فضا انجام دهند، جای سوال است.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در گذشته اشکالاتی در این زمینه تبلیغات در مترو تهران وجود داشته است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در ادامه بیان داشت: با مدیرعامل سازمان زیباسازی صحبت کردم و قرار شد تا کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، جلسه‌ای مشترک با سازمان زیباسازی و شرکت بهره برداری مترو داشته باشد.

علیخانی گفت: در این شرایط بهتر است هر حرف دو طرف را دوباره شنید و نتیجه گیری درخصوص این موضوع را به بعد از شنیدن صحبت‌های طرفین موکول کرد.

وی با بیان اینکه شرکت بهره برداری مترو تاکنون درخواست مکتوبی برای این موضوع به ما نداده است، تصریح کرد: طبیعتا اگر قرار باشد که فضای تبلیغاتی مترو به شرکت بهره برداری باز گردد باید مصوبه قبلی شورای شهر اصلاح شود.