اعضای شورای شهر تهران با افزایش سالانه ۱۲.۵ درصد در نرخ پارکینگ‌های عمومی سطح شهر تهران و پارک حاشیه ای موافقت کردند.

اعضای شورای شهر تهران در نوبت عصر یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی خود، لایحه اصلاحیه مصوبات تعیین نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ‌‌‌های عمومی شهر تهران و نرخ عوارض پارک حاشیه‌‌ای را بررسی کردند.

محمد علیخانی در رابطه با این لایحه گفت: آخرین نرخ تعیین شده توسط شورای شهر مربوط به سال ۹۳ است. در شورای شهر چهارم لایحه‌‌ای از سوی شهرداری به اعضای این شورا داده شده که با تغییر شورای چهارم به شورای پنجم مصادف می‌‌‌شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: ما با شهرداری در این خصوص مکاتبه کردیم تا اگر اصلاح و نظری دارند، به ما اعلام کنند اما پاسخی نیامد. با توجه به اینکه از سال ۹۳ طی چهار سال نرخی تعیین نشده است، پیشنهاد کمیسیون آن است که سالی ۱۲.۵ درصد به نرخ جداول مختلف موضوع این مصوبه که مربوط به محدوده‌های مختلف است، اضافه شود و برای سال ۹۸ هم مورد استفاده قرار گیرد.

سیدمحمود میرلوحی به عنوان مخالف این لایحه اظهار داشت: مسئله پارکینگ اکنون در تهران به موضوعی بغرنج تبدیل شده است و نه شهرداری و نه بخش خصوصی به لحاظ صرفه اقتصادی به آن ورود نمی‌‌‌کند. ما در رابطه با وضعیت جایگاه‌های سوخت نیز همین شرایط را داریم.

وی افزود: اضافه شدن سالانه ۱۲.۵ درصد به این عوارض در واقع راه‌‌‌حل اصلی نیست و تنها مسکن است. کلید مسئله پارکینگ نگاه اقتصادی به آن است.این عضو شورا در نهایت خواستار افزایش نرخ سالانه تا ۱۵ درصد شد.

شهربانو امانی هم به عنوان موافق لایحه و در مخالفت با میرلوحی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸ برای ما سالی سخت خواهد بود.

شهربانوامانی در موافقت با افزایش ۱۲/۵ درصدی نرخ عوارض پارکینگ:اگر قیمت را بیش از نرخ تورم بالا ببریم با دو مساله مواجه می شویم، یکی اینکه هیئت تطبیق آن را برمی گرداند، کما اینکه امسال هم همانگونه بود. تورم و ضوابط عوارض را مانند اتوبوس و تاکسی محاسبه کرده ایم.دوم اینکه ما نمیتوانیم تنها با بستن عوارض مشکل پارکینگ در تهران را حل و فصل کنیم. اگر قرار بود حل و فصل شود، همه پارک ها و مال ها استاندارد دارند و وقتی بنا است احداث شوند باید پارکینگ هم بسازندمال ها به صورت رایگان پارکینگ ها را در اختیار شهروندان قرار می دهند، که جاذبه ایجاد کرده و مشتری ها افرایش پیدا کند.به نظر من همین ۱۲/۵ درصد تورم باید در نظر گرفته شود.

کلیات این لایحه با ۱۸ موافق و بدون مخالف به تصویب رسید.همچنین میرلوحی پیشنهاد داد تا افزایش ۱۲.۵ درصدی به نرخ تا ۱۵ درصد تغییر یابد اما سید حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: این لایحه درخصوص استفاده از پارکینگ‌‌های عمومی متعلق به شهرداری است که نرخ آنها از سال ۹۳ تا ۹۷ ثابت مانده است. پیشنهاد ما هم این است که به ازای هر سال، ۱۲.۵ درصد به این نرخ افزوده شود.

محسن هاشمی نیز در واکنش به پیشنهاد محمود میرلوحی ابراز داشت: آقای میرلوحی کم‌‌کم به عنوان فردی که می‌‌خواهند خدمات را گران کنند، در حال معروف شدن هستند. الان هر نوع گران کردن همراهی با ترامپ محسوب می‌‌شود.

در ادامه پیشنهاد محمود میرلوحی با هفت موافق و ۱۰ مخالفت رد شد.