محمد علیخانی گفت: چون زیرساخت‌های طرح ترافیک جدید مشکل داشت، لذا درآمدهای حاصل از اجرای این طرح نصف شد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با درآمد‌های حاصل از اجرای طرح ترافیک جدید چه میزان واگن و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده است، اظهار کرد: در سال جاری درآمد شهرداری از اجرای طرح ترافیک نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران در خصوص علت کاهش درآمد‌های حاصل از اجرای طرح ترافیک جدید گفت: به دلیل مشکلات موجود در زیرساخت‌ها، درآمد هم نصف شده است، لذا وقتی که درآمد نصف شود، کار‌هایی که قرار بود از طریق این درآمد انجام شود، با مشکل روبرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرار بود پول حاصل از طرح ترافیک در حمل و نقل عمومی هزینه شود، افزود: اینکه پول به دست آمده از طرح ترافیک در چه مسیری هزینه شده، هنوز مشخص نشده است.
علیخانی با اشاره به موضوع حذف طرح زوج و فرد تصریح کرد: در همه جای دنیا اجرای طرح زوج و فرد به صورت موقت راهگشا است و به شکل دائم جواب نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه ظرفیت ورود خودرو‌های مجاز به محدوده طرح ترافیک، ۶۸ هزار خودرو است، گفت: در حال حاضر دو برابر خودرو‌های مجاز، خودرو به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت هیچ پولی به محدوده طرح ترافیک وارد می‌شود که علت این امر نقص زیرساخت‌ها است و اگر این زیرساخت‌ها تأمین شود، فقط خودور‌های مجاز می‌توانند وارد این محدوده شوند.