رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: با وجود تاخیر دربرگزاری جلسات کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک تلاش می کنیم عقب ماندگی ها جبران و این کنفرانس در اولین زمان مناسب برگزارشود

محمدعلیخانی در حاشیه جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر و شهردار تهران با هیئت علمی کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک در خصوص برگزاری این کنفرانس به خبرنگار مهر گفت: کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک از سال ۷۴ با همکاری شهرداری تهران، معاونت حمل و نقل و تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهها در حوزه حمل و نقل پایه گذاری و ۱۷ سال برگزار شده است که امسال به دلیل تاخیر در برگزاری جلسات هیات علمی، جلسه هم اندیشی برای چگونگی برگزاری این همایش با حضور شهردار محترم تهران و جمعی از اعضای شورای شهر تشکیل شد.

وی افزود: این کنفرانس تنها طی سالهای ۸۰ تا ۸۵ متوقف شده و پس از سال ۸۵ تا سال گذشته نیز به طور مستمر برگزار شد اما امسال با تغییر مدیریت در حوزه حمل ونقل شهرداری متاسفانه برگزاری این کنفرانس با وقفه مواجه شد و جلسات هیئت علمی و فراخوان مقالات انجام نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه با توجه به دستاوردهای علمی این کنفرانس و تاثیری که بر مسایل حمل ونقل و ترافیک داشت امروز جلسه ای با حضور شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و اساتید دانشگاه برگزار شد تا بتوانیم همچون گذشته این کنفرانس بین المللی را برگزار کنیم که خوشبختانه مقرر شد با حمایت شهردار تهران، دانشگاهها و نهادهای مردم نهاد در اولین فرصت این کنفرانس برگزار شود، لذا با توجه به تاخیر پیش آمده زمان مناسبی برای برگزاری آن اعلام خواهد شد.

علیخانی در خصوص اینکه گفته می‌شود هزینه های بالای این کنفرانس سبب توقف آن شده، گفت: اعضای هیئت علمی با انگیزه مالی در این حرکت مشارکت نداشته اند و طی سالهای گذشته هزینه چندانی در خصوص اعضای هیئت علمی پرداخت نشده است اما با توجه به اینکه موضوع ترافیک و آلودگی هوا دو موضوع بسیار مهم و چالش اصلی پایتخت است باید از این فرصت برای رسیدن به راهکارهای علمی برای حل این دو چالش استفاده کنیم.