محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در یکصدو یازدهمین جلسه شورا در تذکری به معاونت حمل و نقل و ترافیک بخشنامه جدید این معاونت را مغایر با شان نظارتی شورا دانست.

در متن این تذکر آمده است: «با عنایت به مفاد بند ۳ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها مبنی بر وظایف نظارتی اعضای شورا بر حسن اجرای مصوبات و حسن اداره و اجرای طرح های مصوب توسط شهرداری ها و با عنایت به بند ۷ ماده ۶ و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی مبنی بر لزوم همکاری سازمان ها و شرکت های شهرداری با نمایندگان معرفی شده از طرف شوراها جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای انجام اقدامات نظارتی آنها به شهردار تهران تذکر داده می شود که صدور بخشنامه جدید معاونت حمل و نقل و ترافیک با ماهیت محدود کردن نحوه همکاری این معاونت با اعضای شورای اسلامی، مشاوران و کارشناسان معرفی شده و الزام به اخذ مجوز از دفتر معاونت مذکور برای ارائه گزارش، آمار و اطلاعات، توهین به شان نظارتی اعضا تلقی و باعث ایجاد خلل در اجرای وظایف قانونی شوراها می شود لذا ضرورت دارد دستورات لازم جهت اصلاح رویه فعلی صادر شود.»

گفتنی است ، در بخشنامه معاونت حمل و نقل آمده است: «در صورت درخواست حضور هر یک از اعضای شورای شهر برای بازدید از شرکت ها و سازمان های تابعه حوزه این معاونت ضمن اطلاع به این دفتر، برنامه ریزی لازم برای حضور به ایشان و ارائه گزارش صورت گیرد.»