دسته: شورای شهر تهران

یکصد و چهل و سومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع “ارائه برنامه معاونت فنی و عمرانی شهرداری برای تامین منابع مالی و نحوه اجرای پروژه های مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به تاثیر بحران کرونا بر کاهش درآمدها

...

ادامه مطلب

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ” ارایه گزارش مرکز دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری و بررسی لیست پروژه های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با توجه به تبصره ۲۶ بودجه ۹۹”

...

ادامه مطلب

جلسه مشترک کمیسیون های عمران و حمل‌و‌نقل/ معماری وشهرسازی با موضوع: بررسی طرح “الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی قبل از صدور پروانه برای ساختمان های بزرگ مقیاس (ساختمان های گروه #ج #د )”

...

ادامه مطلب

یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع “بررسی راهکارهای ساماندهی ترافیک در محدوده مرکزی شهر در دوره اجرای فاصله گذاری اجتماعی” با حضور معاون حمل‌ونقل ترافیک شهردای برگزار گردید.

...

ادامه مطلب
Loading

عکس روز

جدیدترین ویدیو

بارگذاری...