بازدید محسن هاشمی رفسنجانی ریاست محترم شورا، محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل، افشین حبیب‌زاده نایب رییس کمیسیون، صفا صبوری معاون فنی و عمرانی شهرداری بهمراه کارشناسان از پروژه “زیرگذر خیابان پانزده خرداد و تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه”