جلسه بررسی طرح های ترافیکی مطالعه شده در منطقه یک با حضور محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران/ مصطفی کاظمی مدیرکل دفتر شهردار/ سردار حمیدی رییس پلیس راهور تهران/ سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری/ مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری/ عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی/ سید حمید موسوی شهردار منطقه یک/ شرکت های مطالعاتی و کارشناسان