در یکصد و پنجاه و هشتیمن جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل به موضوعات ذیل پرداخته شد:

*بررسی لایحه اصلاح ردیف (۱۱) بند ۱ تبصره (۲۴) مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه ( افزایش نرخ بلیط مترو و اتوبوس) :heavy_check_mark: رد شد
* بررسی لایحه تعیین بهای خدمات صدور پروانه فعالیت ناوگان باری در شهر تهران تصویب شد