یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با دعوت از معاونت فنی و عمرانی و با موضوعات ذیل برگزار گردید:

ارائه گزارش از وضعیت پیشرفت پروژه های اولویت دار در حوزه راه، باند و ابنیه وفق مصوبات صد و چهل و سومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل
بررسی کارشناسان معرفی شده در شورای سازمان های حوزه معاونت فنی و عمرانی وفق اصلاحیه لایحه “کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان ها و شرکت نوسازی عباس آباد”