محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگارحوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به محدودیت های کرونایی در حوزه حمل و نقل،اظهار کرد: زمانی که موضوع ویروس کرونا جدی شد، کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ۲  کار مهم انجام داد،ابتدا تدوین دستورالعمل حمل و نقل عمومی در دوران کرونا بود که در ۲ بخش انجام شد، یک بخش  رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کارکنان حمل و نقل  و دیگری  مربوط به  رعایت مسائل بهداشتی مسافران بود.

رئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای شهر تهران افزود: استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی از جمله دستوراتی بود که مسافران برای استفاده از حمل و نقل عمومی استفاده می کردند. دومین کار مهم کمیسیون، تدوین بسته ترافیکی با هماهنگی شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی بود که در این بسته ترافیکی شیوه اجرای طرح ترافیک تغییر کرد و اعلام شد.