‍ یکی از آفت های اصلاحات ورود نام ها و نشان هایی است که تا امروز مشخص نشده است که چه کسانی تعزیه گردان اصلی آن هستند. کانال هایی که بیش از آنکه محتوایی اصلاح طلبانه داشته باشند در جهت تخریب بی سند و مدرک چهره های منتسب به اصلاحاتند و گاه نیز در نقش یک باجگیر خبری عمل می کنند. از جمله این گزاره های کذب که اکنون جزو رویه های معمول این نوع کانال ها (عصر اصلاحات، صدای ملت) تبدیل شده است این ادعاست که بنده بعد از برکناری آقای محسن پور سید آقایی با زدو بند با آقای حجت سرپرست معاونت حمل و نقل کمک کرده ام که معاون شهردار قزوین، به سمت معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب شود. گزاره های ذهن بسیط جاعل این خبر یا طینت نادرست گردانندگان این کانال ها، احتمالا اینطور چیده شده است که چون بنده جزو منتقدین عملکرد آقای پورسید اقایی بوده ام و از طرفی اصالتا قزوینی هستم پس لامحاله باعث این انتصاب شده ام. این دروغ بزرگ در حالی به عنوان خبر به خورد افکار عمومی داده می شود که اتفاقا آقای حجت فرمودند اولین بار این شخص را آقای پورسیدآقایی به بنده معرفی کردند!
بنابراین نکته قابل تامل؛ مهندسی خبر و وارونه جلوه دادن واقعیت و درج آن در کانال هایی است که عنوان دروغین اصلاحات و صدای ملت را نیز یدک می کشد.