جلسه مشترک کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع بررسی لایحه تعیین عوارض محدوده های طرح ترافیک و مدیریت کاهش تقاضای سفر برگزار گردید.