تذکر محمد علیخانی به شهردار تهران در خصوص تخلف معاونت حمل و نقل و ترافیک در عدم اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع نرخ عوارض پارک حاشیه ای