اگر انتخابات نماد دموکراسی در هر کشوری باشد، مشارکت و عدم مشارکت در آن، می تواند نماد مشروعیت تلقی شود.

در این دوره از انتخابات مجلس که تمام مصائب از تحریم امریکا و دول اروپایی گرفته تا عقب نشینی های دولت های دوست، از تورم افسار گسیخته تا رکود کسب و کار، از تروریسم دولتی تا سقوط غیر عمدی انسانی، از سیل تا مرگ در ازدحام جمعیت و… کشور را احاطه کرده است، انتظار می رفت که شورای نگهبان از خط کش سیاسی خود استفاده نکند و مخالفان جریان تمامیت خواه را با وجود داشتن مقبولیت و پایگاه اجتماعی با تیغ تیز نظارت استصوابی سر نبرد.

متاسفانه تندروهای یک جریان سیاسی که در حلقه های فکری هیات های نظارت و حتی در هیات های اجرایی استان ها و شهرستان ها نفوذ پیدا کرده اند، نه تنها هیچ رحمی به کاندیداهای اصلاح طلب نکردند، بلکه کسانی را هم که احتمال می دادند از لحاظ فکری به اصلاح طلبان نزدیک ترند و ممکن است مورد حمایت آن ها قرار بگیرند را نیز با اهرم هایی چون “صلاحیت شما احراز نشد” از گردونه رقابت انتخابات خارج کرده اند.

این نوع مهندسی انتخابات اگر چه روش و شیوه جدیدی نیست، اما حاکی از سیطره یک نگاه شدیدا بسته و انحصارگرا، علیه جمهوریت نظام و منافع ملی است.

شورای هماهنگی احزاب و شخصیت های اصلاح طلب استان قزوین ضمن ارج نهادن به خون های پاکی که برای صیانت از آرای مردم در طول انقلاب اسلامی بر تارک این مرز و بوم نقش بسته، بر این باور است که با این رد صلاحیت های گسترده و بی ضابطه در استان قزوین و سایر استانها امکان لیست دادن و رقابت قابل قبول وجود ندارد و اگر در بسیاری از حوزه ها اقدامی در جهت تایید صلاحیت ها صورت نگیرد، حجت بر اصلاح طلبان تمام شده و شرکت در انتخابات در آن حوزه ها از حیث رقابت مفهوم خودش را از دست خواهد داد.

با این‌ وجود‌ همچون سایر دلسوزان کشور امیدواریم که مسئولان‌ تصمیم‌گیر در فرصت باقیمانده با اعتماد به مردم، امکان رقابت و انتخاب را فراهم کنند و با نگاهی فراتر از تمنیات یک گروه خاص، منافع و سلایق همه آحاد ملت را در نظر بگیرند.

شورای هماهنگی احزاب و شخصیت های اصلاح طلب استان قزوین