کاش می‌دانستی همان بالا هم که به صورتش لگد می‌زنی، نگران است. نگران تو….

کاش می‌دانستی او سالها در جبهه‌های نبرد در ایران و عراق و سوریه و لبنان از جان خود گذشت تا تو از اصالت نیافتی….

کاش می‌دانستی “قاسم سلیمانی” تو را و آنها را که آن پایین برای پاره کردن عکسش هورا می‌کشند فرزندان خود و فرزندان ایران می‌داند….

او هرگز تو را امریکایی و اسرائیلی نمی‌خواند او پرورش یافته‌ی مکتب ابر مرد بزرگی ست که می‌گفت اگر مردم به جای روح منی خمینی به من مرگ هم بفرستند برایم تفاوتی ندارد….

کاش می‌دانستی که “قاسم سلیمانی” نگران توست تو که فرزند دلبند ایران و عزیز دل اویی….

کاش حواست باشد نه از اسب(آن بالا) بیفتی نه از اصل…..

اصالت یعنی پاسداشت کسی که سرباز پاکباز وطن بود….