اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه سه شنبه ۲۴ دی‌ماه خود طی مصوبه ای به شهرداری تهران اجازه دادند به فوریت مشابه مصوبات و موارد قبلی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان نیز کمک کند.

بنا بر مصوبه مذکور شهرداری مکلف است پس از انجام کمک‌ها، گزارش اقدامات خود را به شورا ارائه نماید.