پنجشنبه عصر مرتضیالویری رییس شورای عالی استانها و عضو شورای اسلامی شهر تهران ، ری و تجریش به همراه علیاعطاء ، محمدعلیخانی ، شهربانوامانی ، صدراعظمنوری از اعضای شورای شهر تهران و پروانهمافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهری منطقه یک با حضور در منزل خانواده جمشیدی ضمن دلجویی و اعلام همدردی با خانواده های شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی، شهادت این عزیز از دست رفته را تسلیت گفتند.

گفتنی است شهیده «شادی جمشیدی » از دانش آموختگان مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود .