محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس،‌ در رابطه با موضوع راه‌اندازی و احداث تراموا در پایتخت اظهار داشت: مدتی پیش پیروز حناچی شهردار تهران قرار شده بررسی‌هایی در این زمینه انجام دهد و گزارشی به شورای شهر ارسال شود ولی هنوز گزارشی در این زمینه به ما واصل نشده است. 

وی در پاسخ به اینکه چقدر بودجه برای احداث و راه‌اندازی تراموا در پایتخت لازم است، گفت: هزینه احداث هر کیلومتر LRT اعم از ساخت و تجهیز، ۱۵ تا ۱۸ میلیون یورو است که ظرفیت جابجایی ۷ هزار نفر را به صورت روزانه دارد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که هزینه احداث هر کیلومتر مترو اعم از ساخت و تجهیز آن ۳۰ تا ۳۵ میلیون یورو بوده و ظرفیت جابجایی ۴۵ هزار نفر را دارد. 

علیخانی در پاسخ به اینکه چقدر راه‌اندازی تراموا در پایتخت شدنی است، گفت:‌ در صورتی که بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند انجام شدنی خواهد بود، ولی اگر شهرداری به تنهایی ورود یابد، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود چون پولی ندارند. 

وی در مورد اینکه چقدر احتمال دارد بخش خصوصی در شرایط کنونی به این حوزه ورود کند، خاطرنشان کرد: شهردار تهران گفته که پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است، ولی هنوز گزارشی به شورای شهر نداشته‌ایم.