یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ” ارائه گزارش از آخرین وضعیت تسویه حساب معوقات پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری و ارائه گزارش از آخرین وضعیت تخصیص منابع مالی پروژه های عمرانی” برگزار شد.