صد و دوازدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:
۱. بررسی تخصیص کارت مترو به سربازان وظیفه
۲. بررسی عدم پاسخگویی معاونت حمل و نقل و ترافیک در خصوص مکاتبات، آمارها و اطلاعات خواسته شده
۳. بررسی پیشنهادات مربوط به اساسنامه ستاد معاینه فنی خودروهای تهران
۴. بررسی امکان سنجی احداث حمل و نقل ریلی سبک(LRT) در خیابان جمهوری
۵. بحث و بررسی در خصوص گود پرخطر کنار سالن همایش های برج میلاد.