‏به گزارش “اتحادیه جاده‌های نروژ” (NRF) بیش از ۴۸ درصد از تمامی خودروهای خریداری شده در شش ماهه نخست سال جاری در این کشور خودروهای الکتریکی بوده‌اند.