یک دروغ آشکار از منابعی به «ظاهر مجهول» با سرعتی عجیب منتشر می‌شود. میگویم «به ظاهر مجهول» چون کافی است به گرایش و داعیه آنها که در تصدیق این دروغ توییت زدند نگاه کنید تا بدانید این‌منابع چندان مجهول نیستند. همان منابعی هستند که پیش از این هرگاه خبری در فضای مجازی منتشر می‌شد که پرده از اسرار آقایان برمی‌داشت از تاراج اخلاق در فضای مجازی و ضرورت فیلترینگ سخن می‌گفتند با این همه آنچه دردناک است این است که تریبون‌هایی از ضرورت مبارزه با فساد می‌گویند اما همان تریبون‌ها به این‌واقعیت بی‌توجهند که اتفاقا آبشخور فساد آنجاست که مبارزه با فساد هزینه‌زاست یکی از هزینه‌هایش همین که دروغی ساخته و منتشر می‌شود تا آن‌نماینده‌ای که نخواسته حق را قربانی مصلحت کند اینگونه آماج هجمه و‌ دروغ قرار بگیرد.