در صد و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل به بررسی برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حوزه های مترو، اتوبوس و تاکسیرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی پرداخته شد.