پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران (پل شهید سرهنگ خلبان نوروزی) و اتصال آن به بلوار رشیدالدین فضل ا… به همراه طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشیدالدین فضل ا… با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محمد علیخانی، افشین حبیب زاده، شهربانو امانی و مجید فراهانی اعضای شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شد.