جلسه بررسی “طرح ساماندهی میدان امام خمینی (ره) و پروژه بلدیه” باحضور ریاست محترم و تعدادی از اعضای شورای شهر، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و شهردار منطقه ۱۲