بازدید محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی از سازمان نقشه برداری کشور به منظور بررسی پدیده فرونشست .