فیلم:الزام شهرداری به اخذ پروانه برای بناهای خود در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران