در گرماگرم بازار شایعه‌های ریز و درشت و همچنین ناراحتی به حقِ مردم از فساد مالی و رانتخواری‌ها؛ عده‌ای نیز با رواج اخبار نادرست سعی در کاسبی‌خبر دارند تا شاید از این نمد پوسیده کلاهی برای خود ببافند. نکته جالب‌تر اینکه درست زمانی اینگونه دروغ ها و تخریب ها نسبت به بنده شکل می‌گیرد که انتقادات اصولی و درستی از عملکرد غیر کارشناسانه و خارج از ضوابط معاون حمل و نقل شهرداری تهران بر مبنای وظایف محوله به نمایندگی از مردم عزیز تهران، ری و تجریش در قالب اظهار نظر و یا تذکر بیان می‌شود. به هرصورت و با این مقدمه کوتاه مجددا تاکید می‌کنم برخلاف توئیت دروغین یک فرد و انتشار آن در برخی کانال‌ها یا سایت‌ها، آقای مصطفی آقاعلیخانی پسرعموی بنده نیستند و نسبت خویشاوندی با اینجانب ندارند و بنده در انتصاب ایشان نیز نقشی نداشته‌ام.