رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: مگر انتشار نام رسانه‌ها در کنار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفته اند، مسئله امنیتی است که در برابر آن مقاومت می‌شود.

محمد علیخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چرا بعد از گذشت یک سال هنوز مصوبه شورای شهر تهران در خصوص انتشار نام رسانه‌ها در کنار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفته اند به بهانه سهم خواهی منتشر نمی‌شود، اظهار داشت: اتفاقاً بر عکس آن چه گفته می‌شود به دلیل سهم خواهی هایی که در این لیست شده، اسامی نام رسانه‌ها منتشر نمی‌شود.

وی ادامه داد: کسانی از این مخفی کاری دفاع می‌کنند که مدعی شفافیت هستند و شعار شفافیت می‌دهند و در عمل از این مخفی کاری دفاع می‌کنند.

علیخانی افزود: ما معتقدیم بحث سلیقه و خواست‌های شخصی در این رابطه کنار گذاشته شود و مصوبه شورای شهر تهران باید اجرایی شود. در مصوبه شورا تاکید شده است که باید نام رسانه‌ها در کنار خبرنگارانی که طرح ترافیک می‌گیرند آورده شود، حالا شخصی پیدا شده که می‌گوید من صلاح نمی دانم این مصوبه اجرایی شود. صلاح ندانستن یعنی یک کار اشتباهی رخ داده یا ایراداتی داشته است که نمی‌تواند این اسامی را منتشر کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، تاکید کرد: وقتی ما تمام قراردادها و و حقوق و دستمزد، اطلاعات مدیران را بر روی سامانه شفافیت منتشر می‌کنیم، اسم چند رسانه چه مشکلی دارد که در برابر انتشار نام‌ها مقاومت می‌شود، مگر مسئله امنیتی است که می‌ترسند نام رسانه‌ها را منتشر کنند.

علیخانی تاکید کرد: این مقاومت هیج توجیهی ندارد، در این رابطه تذکر داده ایم، به صورت مکتوب به شهردار تهران نیز اعلام کرده ایم و پیگیر هستیم که این مصوبه اجرایی شود.