تذکر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به شهردار تهران در خصوص عدم افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران