جلسه مشترک کمیسیون های عمران و حمل و نقل ، سلامت و محیط زیست و معماری و شهرسازی  با موضوع بررسی لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه پر خطر شهر تهران برگزار شد.