صدای ادبیات و هنر از خیابان‌های تهران به گوش می‌رسد.