آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر میدان جانبازان در منطقه ۱۸ و تجلیل از دو جانباز این منطقه با حضور محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، محمد فیاض شهردار منطقه ۱۸ و صفا صبوری سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.