عضو شورای شهر تهران درخصوص ایرادات خط ۶ متروی تهران گفت: دوستان می‌گویند ایرادات خط شش مترو باعث ایجاد مشکل نمی‌شود ما هم گفتیم ایمنی خط باید به صورت کتبی اعلام شود.

 

 محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران درخصوص نامه منتشر شده درباره مشکلات خط ۶ متروی تهران گفت: همانطور که می‌دانید در موضوع خط هفت مترو که در اواخر دوره مدیریت شهری قبلی افتتاح شد گزارشاتی دریافت کردیم که آن خط نواقصی داشته است.

وی گفت: همان زمان پیگیری هایی شد و دوستان گفتند که این ایرادات مهم نیست و گفتیم کتابا ایمنی خط را به ما اعلام کنید اما دست آخر هم نتوانستند این را به ما اعلام کنیم.

علیخانی ادامه داد: ما ایستادیم و مانع از بهره‌برداری از خط هفت شدیم. حالا در دوره مدیریت جدیدی شهری ما نمی‌توانیم بین دو مدیریت رفتار متفاوت داشته باشیم و اگر در این دوره هم خط شش مشکلی دارد باید آن را بگوییم و بخواهیم تا این ایرادات برطرف شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: ما در اسفند ماه پیگیری هایی کردیم و بعد از آنکه فهمیدیم قرار است در روز ۱۸ فروردین افتتاح شود این ایرادات را به مسئولین اعلام کردیم. برای مثال یکی از این ایرادات این است که از هفت هواکش فقط یک هواکش نصب شده است.

وی افزود: دوستان گفتند ان‌شاالله مشکلی رخ نمی‌دهد اما ما نمی‌توانیم با ان‌شاالله و ماشاالله کار را جلو ببریم البته خدا کند که اتفاقی نیافتد اما ما وظیفه‌ای داریم که آن وظیفه باید انجام شود و ما هم نگفتیم خط افتتاح نشود بلکه گفتیم اگر اعتقاد دارند که نبود هواکش‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند آن را به صورت کتبی به ما اعلام کنند تا اگر خدای نکرده مشکلی ایجاد  شد حداقل بدانیم چه کسی این موضوع را تأیید کرده است.

وی گفت: ما منتظر پاسخ نامه هستیم و بعد از آن هر کسی که مسئولیت این موضوع را پذیرفت باید پاسخگو باشد.

این در حالی است که امروز علیخانی عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای خطاب به شهردار تهران ایرادات خط شش متروی تهران را اعلام کرده و از پیروز حناچی خواسته بود تا ایمنی خط شش اعلام شود.

۳ ایستگاه از خط شش متروی تهران قرار است فردا با حضور رئیس جمهور کشورمان افتتاح شود.