بر اساس اخبار؛ اوضاع در مناطق سیل زده به شدت نابسامان است، تابحال ایران تجربه چنین سیل عظیمی را نداشته است. مردم به کمک های برنامه ریزی شده بیشتری نیاز دارند، چاره ی کار پشتیبانی و حمایت همه ی مردم ایران و حتی کمک های بشردوستانه خارجی است، اعلام برپایی موکب های اربعین در این مناطق ضروری و تصمیم شایسته ای بود. مجموعه شهرداری تهران کمک های خود را به سیل زدگان آغاز کرده و کاروان هایی را نیز به این مناطق اعزام کرده است. در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران اعضای شورا هم برای کمک های بیشتر تصمیماتی خواهند گرفت.