رسم دیرینه‌ای است، نو شدن روز و روزگار با آمدن بهار. طبیعت جان تازه‌ای می‌گیرد و جهان، جوان می‌شود.
بهار همواره برای ما ایرانیان از دیرباز تاکنون نوید نیک بختی، شادی و طراوت بوده است.
نوروز ۹۸ هم به همین رسم دیرین از راه می‌رسد و آئین کهن نوروز باستانی آغاز می‌شود. اما این بهار دشوارتر از بهاران دیگر از راه رسیده و مردم با تنگناهای شدید معیشتی روبرو هستند.
سالی که گذشت برجام دچار بدفرجامی شد. تحریم ها بازگشتند و همزمان رقبای داخلی دولت و دشمنان بیرونی شادمان شدند‌.
دولت در مواجه با این تهاجم جدید هیچ تدبیری نیاندیشیده بود و به ناگاه مردم در میانه‌ی موجی از گرانی و تورم بی امان رها شدند.
تدبیر دولت در تغییر برخی وزرای کابینه هم، تاکنون اثر بخش نبوده است.
مردم در بلاتکلیفی بسیار و دولت در سردرگمی بی‌شمار این آیینه‌ی تمام نمای آخرین روزهای سال ۹۷ است.
عوارض تحریم های ناعادلانه بر زندگی مردم بیش از پیش سایه انداخته است. سایه‌ای سنگین که راه گذران زندگی روزمره‌ را برآن سخت کرده است.
تا آخرین روزهای ۹۷ همچنان اصولگرایان بر عدم تصویب پالرمو و لوایح آن اصرار می‌ورزند و دولتمردان یکی از راههای موثر در کاهش احتمالی فشار بی‌امان اقتصادی را تصویب این لوایح می‌دانند.
بهار ۹۸ می‌رسد، درحالی‌ که با ادامه این روند مردم روزهای دشوارتری از آنچه گذشت پیش رو خواهند داشت، روزهایی که جز با طرحی نو و سیاستی نو و یا تصمیمی تاریخی، گذر از آن دشوار است.