محمد علیخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنان شهردار تهران مبنی بر خرید و نصب ۷۰۰ فیلتر دوده برای اتوبوس های پایتخت گفت:  متاسفانه اطلاعات اشتباهی در اختیار شهردار تهران قرار می دهند و اعتبارات پیش بینی شده برای خرید فیلتر دوده از بودجه حذف شده و مدیریت شهری برنامه ای برای خرید و نصب فیلتر دوده برای اتوبوس ها ندارد.

وی ادامه داد: کارایی فیلتر دوده بر روی اتوبوس های موجود مورد تایید قرار نگرفته اما متاسفانه دلالانی هستند که همچنان به دنبال فروش این فیلترها به شهرداری هستند و حتما در این مورد با شهردار تهران گفتگو خواهند کرد تا در جریان این موضوع قرار گیرند.

علیخانی با بیان اینکه کارخانه آلمانی تولیدکننده اتوبوس در نامه ای اعلام کرد نصب این فیلترها مورد تایید نیست، گفت: این فیلترها با موتور و سوخت اتوبوس های موجود همخوانی ندارد و تنها روی دست شهرداری هزینه می کند.

وی تاکید کرد: اگر یک دانشگاه یا یک نهاد مطالعاتی تاثیر این فیلترهای دوده را بر روی اتوبوس های موجود تایید و اعلام کند نصب این فیلترها کارایی دارد ما نیز با خرید فیلتر موافقیم اما هنوز کارایی این فیلترها تایید نشده و اعلام شده ۵۰ فیلتری که نصب شده به دلیل عدم هماهنگی میان سوخت و موتور اتوبوس ها، راننده ها آنها را باز کرده اند.